Новости

Проект Закону 9219 від 18.10.2018

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64826)


Проект

 

 

Вноситься народним депутатом України

 

Тетеруком А.

(№ посв. 230)

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України”

 

Верховна Рада України постановляє:

 


  1. Внести зміни до таких законів України:


 

1.       У частині другій статті 4 Закону України Про підприємництво (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; 2005, № 9, ст. 183; 2006, № 2-3, ст. 37) словосполучення «та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою,» виключити. 2.       У Законі України “Про космічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000, № 22, ст. 172; 2010, № 30, ст. 393; 2012, № 28, ст. 308; 2014, № 5, ст.62):

 


  • В статті 6:


 

в абзаці п’ятому частини першої слово «генеральним» виключити;

 

в абзаці дванадцятому частини першої слово «генерального» виключити;

 

абзац третій частини другої виключити;

 


  • В абзаці першому частини першої статті 7 Закону словосполучення “на основі” після слів “в Україні здійснюється” замінити на словосполучення “з урахуванням”;


 


  • Абзац перший частини першої статті 8 Закону виключити;


 


  • Статтю 10 Закону виключити;


 


  • В частині першій статті 11 Закону слово «держава» після слів «замовником робіт є» замінити словосполученням «державні органи або установи», а словосполучення «окремим рядком» після слів «Державному бюджеті України» замінити словосполученням «окремими рядками»;


 


  • Статтю 11-1 Закону викласти у такій редакції:


 

“Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

реєструє повідомлення суб'єктів космічної діяльності України про проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України;

реєструє укладені договори (контракти) суб'єктів космічної діяльності України з іноземними суб'єктами космічної діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації, купівлі-продажу космічної техніки та космічних технологій;

здійснює спостереження за діяльністю суб’єктів космічної діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності здійснює реєстрацію повідомлень та договорів (контрактів) на безоплатній основі.

Повідомлення про переговори та одержання дозволу суб'єктами космічної діяльності України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є обов'язковими.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його реєстрації - протягом 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).

Реєстрацію договору (контракту) може бути скасовано або реєстрація може бути анульована, якщо подано не всі необхідні документи або подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Суб'єкт космічної діяльності України має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рішення про відмову у реєстрації договорів (контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і космічних технологій”.

 

ІІ. Прикінцеві положення

 


  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:


подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

 

Голова Верховної Ради

              України

Нет комментариев

Добавить комментарий